Farnost Zábrdovice - logo


Živý růženec

Živý růženec — co je a jak funguje?

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec, čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence.

Tajemství a jim odpovídající papírové kartičky s obrázkem se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.

K výměně dochází v kostele vždy první neděli v měsíci. Vyměníme si kartičky a společně se modlíme přibližně v 9:00, tedy krátce po mši svaté začínající v 8:00. Někdo si přichází tajemstvi vyměnit až po modlitbě, v době před následující druhou dopolední mší.

Jak se přidat?

Je to pro tebe zajímavé? Chceš upevnit svoji vytrvalost v modlitbě? Přijď a připoj se k nám. Každou první neděli v měsíci po první mši svaté se s námi můžeš setkat.

Denní modlitba Apoštolátu modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc: 1. – 2. – 3.

Úmysly apoštolátu modlitby

1 - všeobecný
2 - misijní
3 - národní

Seznam úmyslů na rok 2020 je k nahlédnutí např. na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Růžencová tajemství

Pro připomenutí a ujištění můžete navštívit webové stránky www.modlitba.cz, věnované modlitbě. Tak si ověříte, že se tajemství růžence modlíte správně.

Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz